Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Církev Nová naděje, sbor Mikulovice.

Sokolská 475, 79084 Mikulovice

Setkáváme se v Komunitním centru Soužití Mikulovice, každou neděli v 10,00 hodin.

 

 

Rozpis služeb - Březen 2020

31. 10. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Rozpisy služeb

 

Čemu věříme

11. 10. 2012

| Rubrika: Archiv

  1. Bible je Bohem inspirované zjevení člověku, neomylný standard víry a chování a jediné autoritativní Slovo Boží.
  2. Je jeden Bůh, projevený jako trojice samostatných a odlišných osob: Otec, Syn a Duch svatý.
  3. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu bez hříchu. Člověk ale vědomě zhřešil a jeho jediná naděje je ve vykoupení v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil z panny a který skrze svou smrt a vzkříšení z mrtvých umožnil celému lidstvu spasení (tj. záchranu). Spasení je dílem milosti a skrze víru v Ježíše Krista, nikoliv dílem lidských skutků.
  4. Součást našeho vykoupení je i uzdravení od Boha, skrze víru a ve jmébu Ježíše Krista a může zahrnovat i spolupráci s lékařskou vědou.
  5. Křest úplným ponořením do vody ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je aktem veřejného přiznání k vnitřní změně skrze spasení v Ježíši Kristu.
  6. Večeře Páně je symbolickým vyjádřením účasti na těle a krvi Krista.
  7. Křest Duchem svatým a jeho průvodní důkaz, tj. mluvení v jazycích, je možný každému věřicímu, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu.
  8. Každý člověk, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu, je součástí celosvětového těla Kristova (tj. církve), které má pověření zvěstovat evangelium. Každý takový člověk má skrze pomoc Ducha svatého žít svůj osobní život v čistotě a svatosti podle Jeho Slova.
  9. Ti, kdo nepřijali vykupitelské dílo Ježíše Krista, budou v ohnivém jezeře trpět věčným oddělením od Boha.
  10. Ježíš se znovu vrátí, nejprve aby shromáždil všechny opravdové křesťany do nebe a poté k tomu, aby vládnul po tisíc let.
 

Kdo jsme

11. 10. 2012

| Rubrika: Archiv

Církev Nová naděje Mikulovice je sborem, který působí v našem regionu již řadu let. Vize naší místní církve je přinášet evangelium lidem v Mikulovicích,  Zlatých Horách a okolí a mít kladný vliv na společnost, aby byl skrze naši službu oslaven Bůh a pomáhat vyplnit potřeby lidí. Jako národní společenství je Církev Nová naděje spojením více církví, které mají stejnou vizi a záměr. Další sbory CNN jsou například ve městech Příbor, Opava, Jeseník, Ostrava, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Kroměříž a Praha.